Ruim 100 organisaties in Nederland huisvesten ruim 600.000 arbeidsgasten, expats en studenten. Daarvoor is het essentieel dat de WiFi uitstekend is. Maar er is veel meer. De registratie en de app vormen een ideale combinatie voor tal van onmisbare informatiestromen en uiterst interessante verdienmodellen.

Uitstekende WiFi is een voorwaarde. De diensten die je kunt ontsluiten door middel hiervan worden steeds belangrijker. Dat is waar wij ons in gespecialiseerd hebben. Voordat de gast (student, expat) überhaupt gebruik kan maken van de WiFi dient deze zich te registeren. Pas als de gegevens gecontroleerd en juist zijn, kan gebruik worden gemaakt van de WiFi als de gast heeft/is ingecheckt en dat kan alleen via de App.
De huisvester en het uitzendbureau kunnen zien of de gast zich in de accommodatie bevindt. Er kunnen gerichte (commerciële) acties gedaan worden richting deze gasten. Er kan direct gecommuniceerd worden middels email of pushberichten.
De gast kan zonder tussenkomst van de huisvester in- en uitchecken, gebruik maken van WiFI, direct communiceren met de huisvester (bijvoorbeeld als er vragen of klachten zijn) en diverse producten diensten afnemen via de app.
Tenslotte wordt het ook voor de overheden steeds belangrijker dat inzichtelijk is of en welke personen zich waar bevinden (binnen de accommodatie).

Bluetrace volgt – indien van toepassing – de normen van de SNF en de wetgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens (Privacy/AVG).

Ook goede WiFi en digitale oplossingen voor uw bedrijf of organisatie? Neem dan contact met ons op.