Over ons

Bluetrace is een Intelligent connectivity provider en gespecialiseerd in het verbeteren van de service en het klantcontact van bedrijven. We hebben veel klanten in de huisvesting, school, recreatie- en sportbranche. Onze expertise reikt dan ook van het verbeteren van de service en het aanbod van campings tot het verbeteren van fan engagement voor sportclubs. Dit doen wij middels het leveren en onderhouden van slimme netwerken en applicaties, met daarbij komende aanvullende diensten.

Bluetrace is onderdeel van de Moreless Group, een onafhankelijke en progressieve zakelijke onderneming. Zij investeert in bedrijven die innovatieve doelstellingen nastreven op het gebied van hoogwaardige technologische activiteiten.

Missie en visie

Vanwege de dynamische omgeving en het samenwerken met onze klanten hebben wij ons aanbod continu uitgebreid. Met ons aanbod bieden wij organisaties verschillende diensten, platformen en functies die resulteren in de 3C’s van Bluetrace.

Meer informatie

Team

Bluetrace vervult een rol binnen een branche die innovatief en daardoor dynamisch is. De expertise en feeling met het product zorgen ervoor dat de organisatie van Bluetrace in staat is om in te spelen op iedere behoefte van de klant en ontwikkelingen in de markt. De medewerkers van Bluetrace zijn de stabiliserende factor. Bij ons kunt u rekenen op grote mate van inzet, betrokkenheid, expertise en inlevingsvermogen. Samen gaan wij op zoek naar de beste oplossing en business case voor uw bedrijf of organisatie. Maak hier alvast kennis met ons team.

Meer informatie

Partners

Wij werken samen met verschillende organisaties om onze producten te realiseren. Bekijk hieronder wie onze partners zijn en met wie wij ons aanbod hebben gecreëerd.

Meer informatie

Vacatures

We zijn altijd geïnteresseerd om uitzonderlijk talent te ontmoeten.

Meer informatie

Vacatures

We zijn altijd geïnteresseerd om uitzonderlijk talent te ontmoeten.

Meer informatie

Cookies

Bluetrace respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

Onze website biedt op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie. Zo kunt u formulieren invullen om contact met ons op te nemen of u in te schrijven voor activiteiten of workshops. Deze door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u die gegevens hebt verstrekt.

U heeft het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en (indien nodig) aan te passen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via het mailadres info@bluetrace.nl

Meer informatie

Privacy FAQ

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, Bluetrace B.V. (hierna: “Bluetrace” of “wij”), persoonsgegevens verwerken. We doen dit ten behoeve en in opdracht van onze opdrachtgever (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’).

Met onze opdrachtgevers hebben wij een verwerkersovereenkomst. Deze FAQ behandelt enkele veelvoorkomende vragen vanuit opdrachtgevers en eindgebruikers die de door Bluetrace aan opdrachtgevers geleverde producten en diensten gebruiken.

Meer informatie

Privacy

Privacyverklaring Bluetrace B.V.

Op de website van Bluetrace B.V. (hierna: “Bluetrace” of “wij”) is onderhavige Privacyverklaring van toepassing. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Bluetrace, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna "persoonsgegevens") via de website verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Ten aanzien van de diverse diensten die Bluetrace aanbiedt, is Bluetrace tevens ‘verwerker’. In dat kader verwerken wij eveneens persoonsgegevens, evenwel doen wij dat in opdracht van onze opdrachtgever (de ‘verwerkingsverantwoordelijke’). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van die dienstverlening. Hiervoor hebben wij wel een FAQ opgesteld waar de veelgestelde vragen aan bod komen. Deze is te raadplegen via:

Identiteit en contact
Bluetrace B.V.
T.a.v. de Directie
Torenstraat 5, 1981 BC Velsen-Zuid
020-2401300 / info@bluetrace.nl

Meer informatie